est:workflow

Kombinationen av framstående teknik och personal som vet hur den skall användas på bästa sätt.

Vårt beprövade och inarbetade projektförlopp som helhetsleverantör med året runt support, visar er vad vi kan hjälpa till med i de olika faserna av ert evenemang.

Konsultering –> Anmälan –> Pre-event tjänster –> Tidtagning –> Resultat –> Återkoppling

De olika stegen beskrivs mer ingående under våra tjänster.

Projektförloppet

Vårt projektförlopp är utvecklat över en lång tid och utvecklas ständigt efter att våra kunder kommer in med nya krav och behovsbilder. Vi stöder gärna och har möjligheten att hjälpa innovativa arrangörer med nya idéer och önskemål om resultatpresentation, tillvägagångssätt eller produkter.

Planering

Genom att ha ett bra och nära samarbete underlättas förarbetet och båda parterna kommer att känna sig mer förberedda. Vårt mål är att starta förberedelserna senast 8 veckor innan varje evenemang med att en av våra projektledare kontaktar er. Kommunikation och en tydlig bild över förväntningarna är en viktig faktor.

Infrastruktur och teknik

Genom en kombination av vår unika infrastruktur och teknik samt våra med medarbetares kunskap kan vi tillgodose särskilda och individuella behov för varje enskilt evenemang. På grund av detta kan vi arbeta kundorienterat och anpassa oss efter de unika behoven som varje enskilt evenemang har. Vi letar alltid efter att erbjuda bästa möjliga service anpassad efter kundens önskemål.