est:tech

Vår kraftfulla infrastruktur med redundanta servrar tillsammans med vår egen mjukvaruutveckling, erbjuder en pålitlig och modern hantering av resultat- och anmälningstjänster vid extremt hög belastning.

Genom att ha ett eget datacenter med redundanta servrar som kontinuerligt replikerar från produktionssystemet, finns det alltid ett backup-system som är redo att ta över.

Mjukvara

Vår mjukvara har kontinuerligt utvecklats sedan mitten av 1990-talet allt eftersom att nya behov tillkommer. Allt som rör anmälningstjänster, deltagarhantering och resultatproduktion är samlat till ett ställe och sker via vår mjukvara SportsPro.

Hårdvara

Vårt serverkluster består av ett stort antal servrar styrda av två oberoende lastbalanserare och genom att ha tre oberoende och kraftfulla anslutningar till internet säkerställer vi att våra onlinetjänster är avbrottsfria.

Datacenter

I våra databaser arkiveras all historisk resultatdata och denna finns alltid tillgänglig.