est:team

EST är en helhetsleverantör för arrangörer där vi erbjuder den bästa möjliga lösningen för varje enskilt evenemang. Vår erfarna personal hjälper er före, under och efter evenemanget.

Med projektledare, tidtagnings-koordinatorer, sekretariat-, it- och efteranmälningssupport samt vårt tidtagningsteam ute på gatorna, har vi möjlighet att hjälpa till med de flesta bitarna som rör ert evenemang.

Individuella förberedelser

Vi konsulterar er i förväg och hittar en skräddarsydd lösning utefter era behov och önskemål.

OneFace-Politik

EST utser för varje evenemang en projektledare från oss som är med er från förberedelserna tills efterarbetet av ert evenemang. Genom ett tätare samarbete så ser vi tydligare de unika behov som varje evenemang har.

Kontors- och tidtagningsteam

EST´s professionella personal finns som support under genomförandet av ert evenemang.Våra kontors- och tidtagningsteam tar hand om genomförandet på plats. Vi monterar upp, handhar under samt monterar ner resultat- och tidtagningsutrustning efter evenemanget.

Utvecklare och ett brett partnernätverk

Genom att ha egna utvecklare och ett brett nätverk av partners kan vi tillexempel erbjuda er personligt designade anmälnings- & resultatsidor, SMS-tjänster samt TV-grafik.