Spänning när Vasaloppets expo öppnade

Under onsdagen den 25/2 var det en hel del spänning i luften för est och Vasaloppet, klockan 16.00 skulle Vasaloppets expo öppnas och est skulle leverera live produktion. Efter månader med möten, framtagning av koncept, utveckling och testning för de inblandade parterna var det dags att visa hur väl denna tjänst skulle fungera i verkligheten.

I och med detta går en åkare fram till en disk med sitt startbevis och får detta skannat, därmed sätts en process igång där personliga etiketter skrivs ut, koppling mellan startnummer och chip sker samtidigt som en funktionär hämtar nummerlappsvästen. Detta sker i en process där det finns 2 skärmar vid disken, där funktionärerna har sin arbetsstation, åkaren ser sina uppgifter och kan verifiera dessa samtidigt som data skickas till en iPhone där en funktionär ser vilket startnummer som skall plockas fram. Genom detta tillvägagångssätt kan funktionärerna vid disken fortsätta att prata och ge åkaren relevant information eller svara på frågor samtidigt som nummerlapp och övrigt material är på väg fram till åkaren. Applikationen för iPhones är en nyutvecklad produkt efter Vasaloppets önskemål.
De stora fördelarna med detta är att data om deltagarna blir mer korrekt, personlig information kan tryckas direkt på etiketterna samt att det material som i normala fall tryckts upp men ej blir uthämtat förblir otryckt och kan användas vid senare tillfälle vilket även gör naturen till en vinnare på grund av denna tjänst.