Course check – Vasaloppet

Ett viktigt steg i vårt arbete för att säkra tidtagning och resultat är vad vi kallar “Course Check”.

Under en Course Check så åker vår tidtagningskoordinator till alla de olika tidtagningssystem som ligger utmed banan och kontrollerar samt godkänner uppsättningen som är gjord av våra timers. Detta sker under varje dag då det är lopp och vi ligger alltid innan första åkare. Under Vasaloppets evenemang har vi som mest 18 punkter utmed banan som vår tidtagningskoordinator kontrollerar innan första åkare.

Detta är för oss en viktig del i att kvalitetssäkra vårt arbete och se till att tiderna blir rätt.