Stockholm Velothon och est mika:timing inleder samarbete

Samarbetet med Stockholm Velothon är ett nytt glädjande och gemensamt uppdrag mellan est och moderbolaget mika:timing GmbH. Tillsammans kommer vi att inom kort att öppna anmälan till det första Velothon Stockholm. 

Ny tjänst för Stockholm Velothon är att vi kommer att ha hand om supporten direkt mot deras deltagare i alla anmälnings- och datarelaterade frågor. Denna nya tjänst är ett steg för oss att ännu mer underlätta för våra samarbetspartners i deras arbete inför evenemangen.

I och med detta levererar vi anmälnings-, tidtagnings- och resultattjänster för alla de absolut största masscykel evenemangen i Europa. Andra evenemang liknande detta som est och mika:timing samarbetar med är Hamburg Cyclassics, Berlin Velothon och Ride London.
Vi önskar ett stort lycka till för detta nya fantastiska evenemang i Stockholm.
Länk till anmälan kommer att komma upp i samband med att vi öppnar anmälan 2015-03-06.
Vill ni veta mer om vår nya tjänst vad gäller support, vänligen kontakta vår säljavdelning via e-post sales@est.se eller på telefon 0300-708 21